Spermatozoide duke notuar drejt vezëzës së pjekur në gypin e Falopit

Spermatozoidi

Grimcë në spermën e burrit, e cila mund të fekondojë vezëzën e një gruaje. Kur një spermatozoid fekondon një vezëz, gruaja mbetet shtatzënë. Testikujt prodhojnë miliona spermatozoide në ditë.

Zaadcel

Deeltje in het sperma van de man dat de eicel van een vrouw kan bevruchten. Wanneer een zaadcel een eicel bevrucht, wordt een vrouw zwanger. Elke dag maken de teelballen miljoenen zaadcellen.

Termi standard: Zaadcel
Neutral: Spermacel

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma