Skema e pagesës së një pale të tretë

Kur duhet t'i paguani vetëm kontributin personal ofruesit të kujdesit shëndetësor. Fondi i sigurimeve shëndetësore ia paguan drejtpërdrejt pjesën tjetër të shpenzimeve ofruesit të kujdesit shëndetësor.

Derdebetalersregeling

Wanneer u bij een zorgverlener enkel het remgeld moet betalen. De rest van de kosten betaalt het ziekenfonds rechtstreeks aan de zorgverlener.

Termi standard: Derdebetalersregeling
Neutral: Betalende derde

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma