Sjellja prindërore

Lidhja midis një prindi (nënës apo babait) dhe fëmijës. Të dy prindërit kujdesen për fëmijën dhe janë që të dy përgjegjës për fëmijën.

Ouderschap

Band tussen een ouder (moeder of vader) en zijn kind. Ouders zorgen samen voor het kind en zijn samen verantwoordelijk.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma