Shtrëngimi

Detyrimi me forcë i dikujt që të bëjë ose t'i nënshtrohet diçkaje, për shembull nëpërmjet dhunës ose kërcënimeve, ose për arsye se keni shumë ndikim ose fuqi mbi të, si p.sh., fuqia që mund të ketë një i rritur mbi një fëmijë.

Dwang

Iemand verplichten iets te doen of ondergaan. Bijvoorbeeld met geweld of dreigementen, of door invloed of macht, zoals de macht die een volwassenen over een kind kan hebben.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma