Roli sipas gjinisë

Pritshmëritë e shoqërisë rreth mënyrës me të cilën duhet të sillet një burrë ose një grua. Këto pritshmëri mund të ndryshojnë nga kultura në kulturë.

Genderrol

Verwachtingen in de samenleving over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen. Die verwachtingen kunnen in elke cultuur anders zijn.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma