Rimbursimi i rritur

Rregullat favorizuese për personat me të ardhura të ulëta. Sipas rregullave të rimbursimit të rritur, një person paguan një kontribut personal më të vogël. Në këtë rast, fondi i sigurimeve shëndetësore rimburson një shumë më të madhe për shpenzimet mjekësore. 

Verhoogde tegemoetkoming

Voordelig statuut voor mensen met een laag inkomen. Met het statuut van verhoogde tegemoetkoming betaalt een persoon minder remgeld. Het ziekenfonds betaalt dan meer terug voor medische kosten. 

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma