Një burrë dhe një grua duke treguar respekt për njëri-tjetrin

Respekti

Ndjenja e vlerësimit për dikë. Nëse respektoni një person tjetër, mendoni se ndjenjat dhe opinionet e atij personi janë të rëndësishme dhe i kushtoni vëmendje.

Respect

Gevoel van waardering voor een persoon. Wanneer u respect hebt voor iemand, vindt u zijn/haar gevoelens en meningen belangrijk. U houdt dan met deze gevoelens en meningen rekening.

Termi standard: Respect
Neutral: Eerbied

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma