Një mjek duke siguruar një pacient që ai nuk do të ndajë ndonjë informacion të fshehtë

Privatësia

E drejta për t'i dhënë informacion dikujt, i cili nuk e transmeton këtë informacion te dikush tjetër. Një mjek e respekton privatësinë tuaj.

Privacy

Recht om informatie aan iemand te geven zonder dat hij/zij deze informatie aan iemand anders geeft. Een dokter respecteert uw privacy.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma