Mitra (1), qafa e mitrës (2) dhe vagina (3) me spekulumin (4) të detajuara. PAP testi kryhet me një mostër me tampon (5).

PAP testi

Një mostër e lëngut të trashë (mukozës) në qafën e mitrës. Mjeku kryen PAP testin me një furçë të vogël (mostër me tampon). Mjeku e dërgon PAP testin në laborator për ekzaminim. Ky PAP test shërben për të zbuluar sëmundjet, si p.sh. kanceri i qafës së mitrës ose infeksionet e transmetuara seksualisht (IST-të).

Uitstrijkje

Staaltje dikke vloeistof (slijm) van de baarmoederhals. De dokter neemt het uitstrijkje met een klein borsteltje (wisser). De dokter stuurt het uitstrijkje naar een labo voor onderzoek. Dit uitstrijkje dient om ziekten, zoals baarmoederhalskanker of seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) te vinden.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma