Përhapja e informacionit

Kur dikush me HIV i tregon një personi tjetër që ka HIV. Asnjë nuk është i detyruar ta ndajë këtë informacion me të tjerët. Mjeku nuk lejohet t'i tregojë askujt që dikush tjetër ka HIV.

Vertellen over hiv

Iemand met hiv vertelt aan een andere persoon dat hij of zij hiv heeft. Niemand is verplicht dit aan iemand anders te vertellen. Een dokter mag aan niemand vertellen dat iemand hiv heeft.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma