Përdhunimi

Shtrëngimi i dikujt për të pasur kontakt seksual me penetrim. Penetrimi mund të ndodhë me një pjesë të trupit ose me një objekt. Përdhunimi ndalohet me ligj.

Verkrachting

Seksueel contact onder dwang met penetratie. De penetratie gebeurt met een lichaamsdeel of voorwerp. Verkrachting is strafbaar.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma