Orientimi seksual

Kur tërhiqeni seksualisht dhe emocionalisht nga dikush. Ai person mund të jetë dikush me seks të kundërt (heteroseksualiteti) ose me të njëjtin seks (homoseksualiteti). Një person që është biseksual tërhiqet nga njerëz të të dyja sekseve.

Seksuele oriëntatie

Zich seksueel en emotioneel aangetrokken voelen tot een andere persoon. Dit kan een persoon van het andere geslacht (heteroseksualiteit) of van hetzelfde geslacht (homoseksualiteit) zijn. Wie biseksueel is voelt zich aangetrokken tot beide geslachten.

Termi standard: Seksuele oriëntatie
Neutral: Seksuele geaardheid, seksuele voorkeur

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma