Nderi

Kur jeni të vlefshëm për veten dhe mjedisin tuaj. Disa njerëz e përcaktojnë vetë nderin. Për të tjerët, nderi përcaktohet nga familja e tyre. Për shembull, një marrëdhënie që nuk pranohet nga familja mund të cenojë nderin e familjes.

Eer

Waardevol zijn voor uzelf en uw omgeving. Sommige mensen bepalen eer zelf. Voor anderen wordt de eer bepaald door hun familie. Bijvoorbeeld een relatie die de familie niet aanvaardt, kan de eer van de familie aantasten.

Termi standard: Eer
Neutral: Eerbaarheid, deugdzaamheid, eerzaamheid

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma