Mungesa e besnikërisë

Kur keni kontakt seksual me të tjerët, në kundërshtim me marrëveshjen që keni me partnerin tuaj. Në çdo marrëdhënie, mungesa e besnikërisë përcaktohet ndryshe. Çdo çift vendos se cilat kontakte janë të mundshme dhe cilat jo.

Ontrouw

Seksueel contact hebben met anderen, tegen de afspraken met uw partner. Ontrouw is in elke relatie anders gedefinieerd. Elk koppel bepaalt zelf welke contacten wel en niet kunnen.

Termi standard: Ontrouw
Neutral: Overspel

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma