Marrëdhënia

Kur dy njerëz janë në një marrëdhënie, ata kanë një lidhje me njëri-tjetrin. Ata janë partnerë dhe e çojnë bashkë jetën.

Relatie

Wanneer 2 mensen een relatie hebben, hebben ze een band met elkaar. Ze zijn partners en gaan samen door het leven.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma