Mamia

Një person i trajnuar që ndihmon një grua shtatzënë para, gjatë dhe pas lindjes. Mamitë nuk mund të japin receta për ilaçe. Mamia mund të jetë burrë ose grua.

Vroedvrouw

Iemand die gestudeerd heeft om zwangere vrouwen te helpen voor, tijdens en na de bevalling. Vroedvrouwen kunnen geen medicijnen voorschrijven. Een vroedvrouw kan een vrouw of een man zijn.

Termi standard: Vroedvrouw
Neutral: Verloskundige

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma