Kordoni i kërthizës duke u prerë pas lindjes së foshnjës

Kordoni i kërthizës

Një lloj tubi që lidh fetusin me placentën. Kordoni i kërthizës transporton ushqyesit dhe produktet e jashtëqitjes drejt placentës dhe prej saj. Pas lindjes, kordoni i kërthizës pritet.

Navelstreng

Soort buis die de foetus met de moederkoek verbindt. De navelstreng transporteert voedingsstoffen en afvalstoffen van en naar de moederkoek. Na de geboorte wordt de navelstreng doorgeknipt.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma