Një grua duke biseduar me një këshillues në një klinikë abortimi

Klinika e abortimit

Vendi ku një grua mund t’i nënshtrohet një abortimi të ligjshëm ose ku mund të bisedoni rreth një shtatzanie të paplanifikuar. Disa vende evropiane nuk kanë klinika abortimi.

Abortuscentrum

Plaats waar een vrouw legaal een abortus kan laten doen of een gesprek over een ongeplande zwangerschap kan hebben. In sommige Europese landen bestaan abortuscentra niet.

Termi standard: Abortuscentrum
Neutral: Abortuskliniek, abortusziekenhuis

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma