Intimiteti

Lidhje e ngushtë. Përkujdesje me dashuri dhe respekt për njëri-tjetrin. Intimiteti mund të jetë fizik, emocional ose shpirtëror.

Intimiteit

Gevoel van verbondenheid. Respectvol en teder omgaan met elkaar. Intimiteit kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma