Implanti kontraceptiv

Implanti kontraceptiv

Një mënyrë për parandalimin e shtatzënisë (një metodë kontracepsioni). Implanti kontraceptiv është i vogël dhe në formën e shufrës. Mjeku e fut implantin nën lëkurë në parakrahun e një gruaje. Implanti kontraceptiv është i efektshëm për 3 vjet.

Hormonaal implantaat

Middel om zwangerschap te voorkomen (anticonceptie). Het hormonaal implantaat is een klein staafje. De dokter steekt het staafje onder de huid van de bovenarm van de vrouw. Het hormonaal implantaat werkt 3 jaar.

Termi standard: Hormonaal implantaat
Neutral: Hormonaal staafje, hormoonstaafje

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma