I/e rritur

Një burrë ose një grua që është në moshën e duhur, sipas ligjit, për të marrë vendime për jetën e tij ose të saj. Në shumicën e vendeve evropiane, një person bëhet i rritur në moshën 18-vjeçare.

Volwassene

Een man of vrouw die volgens de wet oud genoeg is om zelf beslissingen te nemen over zijn of haar leven. In de meeste Europese landen is iemand volwassen op de leeftijd van 18 jaar.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma