Identiteti gjinor

Ndjenja e brendshme që jeni burrë, grua ose të dyja. Ndjenja e një personi zakonisht korrespondon me seksin e tij ose të saj fizik. Për personat transgjinorë, identiteti i tyre gjinor nuk korrespondon me seksin e tyre.

Genderidentiteit

Het innerlijke gevoel een man, een vrouw of allebei te zijn. Iemands gevoel komt meestal overeen met zijn of haar lichamelijke geslacht. Bij transgenders komt de genderidentiteit niet overeen met hun geslacht.

Termi standard: Genderidentiteit
Neutral: Psychologisch geslacht

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma