A boy and a girl having sex for the first time

Hera e parë

Kontakti i parë seksual me një partner. Hera e parë zakonisht ka kuptimin e herës së parë që një person kryen marrëdhënie seksuale.

Eerste keer

Eerste seksueel contact met een partner. De eerste keer betekent meestal de eerste keer dat iemand geslachtsgemeenschap heeft.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma