Gjymtimi gjenital femëror

Heqja e pjesshme ose e plotë e buzëve gjinore dhe/ose e klitorit të një gruaje. Ndonjëherë plaga qepet. Të gjitha procedurat e tjera lënduese në organet seksuale të dukshme të një gruaje quhen gjithashtu gjymtim gjenital femëror. Gjymtimi gjenital femëror ndalohet me ligj në Evropë.

Vrouwelijke genitale verminking

De schaamlippen en/of de clitoris van een vrouw helemaal of een beetje wegsnijden. Soms wordt de wonde daarna dichtgenaaid. Alle andere schadelijke handelingen aan de zichtbare geslachtsdelen van de vrouw worden ook vrouwelijke genitale verminking genoemd. Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

Termi standard: Vrouwelijke genitale verminking
Neutral: Vrouwenbesnijdenis

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma