Gjokset e gruas

Gjokset

2 organet e një gruaje për të ushqyer një foshnjë pas lindjes. Gjokset janë të ndjeshme dhe mund t'i japin një gruaje kënaqësi seksuale.

Borsten

De 2 organen van een vrouw om een baby te voeden na de bevalling. Borsten zijn gevoelig en kunnen een vrouw seksueel plezier geven.

Termi standard: Borsten
Neutral: Boezem, buste
Vulgar : Mem, tiet, tet, pram

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma