Fondi i sigurimeve shëndetësore

Institucioni që paguan ose rimburson një pjesë të madhe të shpenzimeve për mjekët, spitalet dhe ilaçet. Fondi i sigurimeve shëndetësore paguan vetëm nëse jeni anëtar i tij.

Ziekenfonds

Instelling die een groot deel van de kosten voor dokters, ziekenhuizen en medicijnen betaalt of terugbetaalt. Het ziekenfonds betaalt alleen als u lid bent.

Termi standard: Ziekenfonds
Neutral: Mutualiteit, ziekenkas

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma