Organet seksuale të brendshme të burrit ku tregohen epididimet

Epididimi

Organ në të cilin ruhen spermatozoidet. Burri ka 1 epididim në çdo testikul.

Bijbal

Orgaan waarin de zaadcellen zijn opgeslagen. Een man heeft 1 bijbal aan elke teelbal.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma