Një burrë dhe një grua në zyrën e noterit duke hartuar një marrëveshje divorci.

Divorci

Përfundimi ligjor i një martese. Pas një divorci, mund të martoheni me dikë tjetër.

Scheiding

Wettelijke stopzetting van een huwelijk. Na een scheiding kunt u met iemand anders trouwen.

Termi standard: Scheiding
Neutral: Echtscheiding

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma