Diskriminimi

Trajtimi ndryshe i njerëzve, për shembull për arsye se kanë ngjyrë lëkure, seks ose orientim seksual të ndryshëm, ose kanë HIV. Diskriminimi ndalohet me ligj në shumicën e vendeve.

Discriminatie

Mensen verschillend behandelen, bijvoorbeeld omdat ze een andere huidskleur, een ander geslacht, een andere seksuele oriëntatie of hiv hebben. Discriminatie is strafbaar in de meeste landen.

Termi standard: Discriminatie
Neutral: Achterstelling

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma