Dhuna seksuale

Detyrimi i dikujt me dhunë, zakonisht fizike, që të bëjë seks. Për shembull, dhunimi ose përdhunimi i dikujt. Dhuna seksuale ndalohet me ligj.

Seksueel geweld

Iemand met geweld, meestal fysiek, dwingen tot seks. Bijvoorbeeld iemand aanranden of verkrachten. Seksueel geweld is strafbaar.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma