Biseksualiteti

Kur tërhiqeni emocionalisht dhe seksualisht si nga burrat, ashtu dhe nga gratë.

Biseksualiteit

Zich emotioneel en seksueel aangetrokken voelen tot mannen en vrouwen.

Termi standard: Biseksualiteit
Neutral: Biseksueel zijn, bi zijn

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma