Një grua e vetme duke ngrënë në shtëpi

Beqar/beqare

Dikush pa një partner të rregullt.

Vrijgezel

Iemand die geen vaste partner heeft.

Termi standard: Vrijgezel
Neutral: Alleenstaande, single

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma