Beqar

Një person beqar është dikush i cili nuk është në një marrëdhënie të qëndrueshme. Disa njerëz zgjedhin të jenë beqar, të tjerë janë beqar por do të donin të ishin në një marrëdhënie të qëndrueshme. Shumë njerëz janë beqar në një periudhë në jetën e tyre.

Nëse ju jeni beqar, ju ende mund të keni një jetë seksuale. për shembull: masturbimi, seks të rastësishëm, seks me dikë që njihni por me të cilin ju nuk keni një marrëdhënie të qëndrueshme.

Një grua beqare duke ngrënë një vakt në shtëpi

Vrijgezel

Een vrijgezel is iemand die geen vaste relatie heeft. Sommige mensen kiezen ervoor om vrijgezel te zijn, andere  zijn vrijgezel maar zouden graag een vaste relatie hebben. Heel wat mensen zijn vrijgezel gedurende een bepaalde periode in hun leven.

Als u vrijgezel bent, kunt u nog steeds een seksleven hebben. Bijvoorbeeld: masturbatie, vrijblijvende seks, seks met iemand die u kent maar met wie u geen vaste relatie heeft.

Een single vrouw (vrijgezel) eet thuis een maaltijd.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj: