Asnjë dëshirë për të bërë fëmijë

Disa njerëz duan të kenë fëmijë, njerëz të tjerë jo.

Nëse nuk doni të keni fëmijë, kjo është shumë mirë. Askush nuk mund t'ju detyrojë të keni fëmijë. Keni të drejtën për të zgjedhur.
Ndoshta ju doni të keni fëmijë, por nuk jeni ende gati. Mund të zgjidhni kur doni të keni fëmijë.

Nëse nuk keni (ende) një dëshirë për të bërë fëmijë, përdorni kontracepsion kur kryeni marrëdhënie seksuale. Flisni me partnerin tuaj rreth kësaj.

Geen kinderwens

Sommige mensen willen kinderen, anderen niet. Praat er met uw partner over

Het is oké als u geen kinderen wilt. Niemand kan u dwingen om kinderen te krijgen. U heeft het recht om te kiezen. Misschien wilt u kinderen, maar bent u er nu nog niet klaar voor. U kunt kiezen wanneer u kinderen wil krijgen.

Als u (nog) geen kinderwens heeft, gebruik anticonceptie bij geslachtsgemeenschap

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: