Честь

Ощущение ценности для себя и окружения. Некоторые люди составляют свое собственное понятие о чести. Другие узнают о чести от родственников. Например, неприемлемые для родственников отношения между людьми могут плохо повлиять на честь семьи.

Eer

Waardevol zijn voor uzelf en uw omgeving. Sommige mensen bepalen eer zelf. Voor anderen wordt de eer bepaald door hun familie. Bijvoorbeeld een relatie die de familie niet aanvaardt, kan de eer van de familie aantasten.

Стандартный термин: Eer
Нейтральный: Eerbaarheid, deugdzaamheid, eerzaamheid

Нужна помощь? Найти врача.

Справка