Сексуальность

Основной аспект ощущения себя человеком. Естественный, позитивный способ самовыражения. Сексуальность относится не только собственно к сексу, но и к другим элементам мироощущения, таким как сексуальное удовольствие и близость, строение тела и деторождение, табу и ценности относительно сексуальной ориентации.

Seksualiteit

Een centraal aspect van het mens-zijn. Het is een normale en positieve manier om zich uit te drukken. Seksualiteit gaat niet alleen over seks, maar ook over andere zaken, zoals bijvoorbeeld: seksueel plezier en intimiteit, anatomie, kinderen krijgen, taboes en waarden rond seksuele oriëntatie.

 

Нужна помощь? Найти врача.

Справка