Разговор на равных в паре

Равноправие

Понятие о том, что все люди имеют равные права и должны рассматриваться как равные. Например, больные люди, гомосексуалисты и люди с другим цветом кожи являются равными. Равноправие защищено законом.

Gelijkheid

Idee dat alle mensen gelijk zijn en zo ook behandeld moeten worden. Bijvoorbeeld mensen die ziek zijn, homoseksueel zijn of een andere huidskleur hebben, zijn allemaal gelijk. Gelijkheid is opgenomen in de wet.

Нужна помощь? Найти врача.

Справка