Профилактический

Служащий для избежания или снижения риска инфицирования, заболеваний или травматизма.

Preventief

Met de bedoeling infecties, ziekten of ongevallen te voorkomen of het risico erop te verkleinen.

Нужна помощь? Найти врача.

Справка