Violența domestică

În Belgia, violența domestică este interzisă prin lege.

Bătaia partenerului poate fi pedepsită cu 1 an de închisoare. Dacă violența produce daune de durată victimei, pedeapsa poate fi mai severă. Nu se pedepsește doar violența fizică, ci și hărțuirea și violența verbală.

Atunci când vă aflați într-o situație de urgență și vă temeți de continuarea violenței, puteți merge la un adăpost (vluchthuis).

Fiecare CAW (Centru pentru bunăstarea generală) are un serviciu special la care puteți apela, denumit „slachtofferhulp” (asistență pentru victime). Aceștia vă pot însoți la poliție, la doctor sau în instanță. Atunci când mergeți la un CAW, nu trebuie să vă dați numele. Puteți primi ajutor și consultanță sub protecția anonimității și gratuit.

De asemenea, puteți merge imediat la poliție pentru a depune o plângere. Poliția este obligată să vă respecte confidențialitatea. Dacă vă aflați în pericol de violență în continuare, poliția vă poate proteja. Poliția este obligată să vă trateze cu respect și corectitudine.

Potrivit legii, dacă nu aveți statut de ședere legală, poliția este obligată să vă trateze cu același respect ca și pe celelalte victime. Cu toate acestea, poliția poate să vă aresteze pe motiv de ședere ilegală. Prin urmare, este recomandat să mergeți la poliție împreună cu un profesionist de la CAW sau o altă organizație socială.

Ajutor pentru făptuitori

Atunci când considerați că este posibil să fi dat dovadă de violență într-o relație sau considerați că există riscul să deveniți violent(ă) față de altă persoană, puteți solicita ajutor. Terapia vă poate ajuta să discutați despre sentimentele și comportamentele dumneavoastră și poate preveni apariția sau reapariția violenței.

Partnergeweld

Partnergeweld is strafbaar in België.

Op het slaan van een partner kunnen gevangenisstraffen van 1 jaar staan. Wanneer dit geweld leidt tot blijvende letsels bij het slachtoffer, kan de straf zwaarder zijn. Niet alleen fysiek geweld, maar ook intimidatie en verbaal geweld kunnen strafbaar zijn.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Adăpost (vluchthuis)
O astfel de casă oferă adăpost, sprijin, liniște și siguranță pentru persoanele amenințate și/sau abuzate. Adresele adăposturilor sunt secrete.
078 150 300
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Bruxelles
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
02 535 45 42
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
09 332 80 80
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
04 367 93 11
Police
Asistență într-o situație care prezintă pericol pentru viață
101
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW:
I.T.E.R.
Centrul pentru prevenirea, consilierea și tratamentul comportamentului de abuz sexual. Ajutor și consiliere pentru făptuitorii de acte de violență sexuală, pentru persoanele care au îndoieli privind propriul comportament sexual și pentru orice persoană care are întrebări privind violența sexuală.
02 512 62 43 (de la 9:00 la 16:00)
Medic de familie
Puteți vorbi cu un medic de familie cu privire la aproape orice chestiune intimă. Dacă este necesar, medicul de familie vă poate face o recomandare către un medic de specialitate. Găsiți un medic de familie în cartierul dumneavoastră: