Violența în numele onoarei

În Belgia, violența în numele onoarei sau asistența de orice fel acordată pentru aceasta (în calitate de complice) este interzisă prin lege. Aceasta poate fi pedepsite cu până la 25 de ani de închisoare.

Dacă sunteți victima violenței în numele onoarei sau dacă sunteți în pericol să deveniți victimă, puteți solicita ajutorul. Fiecare CAW (Centru pentru bunăstarea generală) are un serviciu special denumit „slachtofferhulp” (asistență pentru victime). Aceștia vă pot însoți la poliție, la doctor sau în instanță. Atunci când mergeți la un CAW, nu trebuie să vă dați numele. Puteți primi ajutor și consultanță sub protecția anonimității și gratuit.

Atunci când vă aflați într-o situație de urgență și vă temeți de violență, puteți merge la un adăpost (vluchthuis).

De asemenea, puteți merge imediat la poliție pentru a depune o plângere. Poliția este obligată să vă respecte confidențialitatea. Dacă vă aflați în continuare în pericol de violență sau de acțiuni vindicative, poliția vă poate proteja. Poliția este obligată să vă trateze cu respect și corectitudine.

Potrivit legii, dacă nu aveți statut de ședere legală, poliția este obligată să vă trateze cu același respect ca și pe celelalte victime. Cu toate acestea, poliția poate să vă aresteze pe motiv de ședere ilegală. Prin urmare, este recomandat să mergeți la poliție împreună cu un profesionist de la CAW sau o altă organizație socială.

Eergerelateerd geweld

In België is eergerelateerd geweld plegen of hierbij helpen (medeplichtig) strafbaar. De straffen kunnen oplopen tot 25 jaar gevangenis.

Als u het slachtoffer bent van eergerelateerd geweld of als u vreest hiervan het slachtoffer te worden, kunt u hulp zoeken. Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld of wraakacties, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW:
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Bruxelles
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
02 535 45 42
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
09 332 80 80
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
04 367 93 11
Adăpost (vluchthuis)
O astfel de casă oferă adăpost, sprijin, liniște și siguranță pentru persoanele amenințate și/sau abuzate. Adresele adăposturilor sunt secrete.
078 150 300
Medic de familie
Puteți vorbi cu un medic de familie cu privire la aproape orice chestiune intimă. Dacă este necesar, medicul de familie vă poate face o recomandare către un medic de specialitate. Găsiți un medic de familie în cartierul dumneavoastră:
Police
Asistență într-o situație care prezintă pericol pentru viață
101