Violența în numele onoarei

Onoarea înseamnă că sunteți valoros(oasă) pentru dumneavoastră și pentru societate.Unele persoane pot alege pentru sine cum să trăiască onorabil.Pentru alte persoane, acest lucru este decis de familie sau de societate.În acest caz, reprezentați familia dumneavoastră.Comportamentul dumneavoastră afectează toți membrii familiei.

O persoană poate fi considerată că a afectat onorarea familiei dacă, de exemplu:

 • și-a pierdut virginitatea;
 • a avut o relație înainte de căsătorie;
 • a fost violat(ă);
 • a fugit de acasă;
 • a refuzat o căsătorie aranjată;
 • a manifestat un comportament care este considerat inacceptabil, de exemplu nu a mers direct acasă de la școală sau a purtat îmbrăcăminte inadecvată;
 • și-a părăsit partenerul sau familia.

Atunci când onoarea unei familii este afectată sau există riscul de a fi afectată, familiile își folosesc uneori puterea sau violența pentru a salva sau restabili onoarea familiei.Familia simte că acest lucru este necesar pentru a continua să facă parte din comunitatea în care trăiește. Aceasta se numește violență în numele onoarei.

Violența în numele onoarei este interzisă prin lege.

Tipuri de violență în numele onoarei

Violența în numele onoarei poate lua multe forme, de exemplu:

 • control, de exemplu: monitorizarea din partea membrilor familiei și imposibilitatea de a ieși cu prietenii sau de a face sport;
 • pedepsele fizice: loviturile, bătăile;
 • pedepsele psihologice: insultele, amenințările, faptul că familia se poartă ca și cum ați fi murit sau n-ați fi existat niciodată;
 • căsătoria forțată;
 • obligarea unei persoane să se sinucidă;
 • crima.

În multe societăți, bărbații au mai multe libertăți și mai multă putere decât femeile.Rolurile bărbaților și femeilor (roluri de gen) sunt foarte diferite.Iată de ce femeile sunt mult mai frecvent victime ale violenței în numele onoarei.

Uneori și bărbații sunt victime ale violenței în numele onoarei, de exemplu: dacă vorbesc despre propria homosexualitate sau dacă nu sunt de acord cu o căsătorie aranjată.

Violența poate fi săvârșită de mai mulți membri ai familiei.Făptuitorii pot fi bărbați sau femei.Uneori poate fi vorba de partenerul unei persoane care săvârșește actul de violență.

Solicitarea ajutorului

Dacă sunteți victima violenței în numele onoarei, solicitați ajutorul:

 • Discutați cu cineva în care puteți avea încredere.
 • Contactați poliția sau o organizație specializată și discutați despre violența săvârșită. Cu cât explicați situația mai bine, cu atât mai bine vi se poate garanta siguranța.

Eergerelateerd geweld

Eer betekent dat u waardevol bent voor uzelf en voor de samenleving. Sommige mensen kunnen zelf kiezen hoe zij eerbaar kunnen leven. Voor anderen wordt dit beslist door hun familie of omgeving. U vertegenwoordigt dan uw familie. Uw gedrag beïnvloedt al uw familieleden.

Iemand kan de eer van de familie schenden, volgens de familie of omgeving, door bijvoorbeeld:

 • de maagdelijkheid te verliezen;
 • een relatie te hebben voor het huwelijk;
 • verkracht te zijn;
 • weg te lopen;
 • een gearrangeerd huwelijk te weigeren;
 • gedrag te vertonen dat onaanvaardbaar wordt gevonden, zoals: na school niet meteen naar huis gaan, de verkeerde kledij dragen;
 • breken met de partner of familie.

Wanneer de eer van een familie geschonden wordt of zou kunnen worden geschonden, gebruiken families soms macht of geweld om de eer van de familie te redden of herstellen. De familie vindt dit nodig om deel te kunnen blijven uitmaken van de gemeenschap waarin zij leeft. Dit wordt eergerelateerd geweld genoemd.

Eergerelateerd geweld is strafbaar.

Soorten eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld kan veel verschillende vormen aannemen, zoals:

 • controle, zoals bijvoorbeeld: in de gaten gehouden worden door familieleden en niet mogen uitgaan met vrienden of sporten;
 • fysieke straffen, zoals geschopt of geslagen worden;
 • psychologische straffen, zoals bijvoorbeeld: beledigingen, dreigementen, de familie doet alsof u dood bent of nooit heeft bestaan;
 • gedwongen huwelijk;
 • iemand dwingen om zelfmoord te plegen;
 • moord.

In heel wat gemeenschappen hebben mannen meer vrijheid en macht dan vrouwen. De rollen van mannen en vrouwen (genderrollen) zijn erg verschillend. Daarom zijn vrouwen vaker het slachtoffer van eergerelateerd geweld.

Soms kunnen mannen ook het slachtoffer worden van eergerelateerd geweld, bijvoorbeeld als zij over hun homoseksualiteit spreken of wanneer zij niet akkoord gaan met een gearrangeerd huwelijk.

Het geweld kan door meer dan één familielid worden gepleegd. De overtreders kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Soms kan het iemands partner zijn die het geweld pleegt.

Hulp zoeken

Als u slachtoffer bent van eergerelateerd geweld, zoek dan hulp:

 • Praat met iemand die u kunt vertrouwen.
 • Neem contact op met de politie of een gespecialiseerde organisatie en praat over het geweld. Hoe beter u de situatie uitlegt, hoe beter uw veiligheid gegarandeerd kan worden.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

1712
Număr de telefon gratuit pentru răspunsuri la toate întrebările cu privire la violență.
1712 (de la 9:00 la 17:00)
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Bruxelles
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
02 535 45 42
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
09 332 80 80
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Bruxelles
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
02 535 45 42
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW:
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Colectivul împotriva violenței în familie și excluderii) - Ajutor în cazurile de violență domestică
04 223 45 67 (24h/24)
Police
Asistență într-o situație care prezintă pericol pentru viață
101
Wijkgezondheidscentrum
Puteți vizita un medic de familie într-un centru comunitar de sănătate. La centrele comunitare de sănătate lucrează și alți profesioniști în domeniul sănătății, de exemplu asistenți medicali și asistenți sociali. Îngrijirea este oferită gratuit. Găsiți un centru comunitar de sănătate în cartierul dumneavoastră:
Medic de familie
Puteți vorbi cu un medic de familie cu privire la aproape orice chestiune intimă. Dacă este necesar, medicul de familie vă poate face o recomandare către un medic de specialitate. Găsiți un medic de familie în cartierul dumneavoastră:
Adăpost (vluchthuis)
O astfel de casă oferă adăpost, sprijin, liniște și siguranță pentru persoanele amenințate și/sau abuzate. Adresele adăposturilor sunt secrete.
078 150 300
SOS Viol
Ajutor psihologic, juridic și social în cazurile de atentat la pudoare sau viol
02 534 36 36
I.T.E.R.
Centrul pentru prevenirea, consilierea și tratamentul comportamentului de abuz sexual. Ajutor și consiliere pentru făptuitorii de acte de violență sexuală, pentru persoanele care au îndoieli privind propriul comportament sexual și pentru orice persoană care are întrebări privind violența sexuală.
02 512 62 43 (de la 9:00 la 16:00)