Ovule stocate în ovare

Ovul

Celulă sexuală feminină. Femeia se naște cu multe ovule în ovare. Începând de la pubertate, în fiecare lună se eliberează un ovul. Atunci când ovulul este fecundat de un spermatozoid, femeia rămâne gravidă. În cazul în care ovulul nu este fecundat, acesta moare, iar femeia are menstruație.

Eicel

Vrouwelijke geslachtscel. Een vrouw wordt geboren met veel eicellen in haar eierstokken. Vanaf de puberteit komt elke maand 1 eicel vrij. Als de eicel bevrucht wordt met een zaadcel, wordt een vrouw zwanger. Als de eicel niet bevrucht wordt, sterft ze af en heeft de vrouw een bloeding (menstruatie).

Termen standard: Eicel
Neutru : Eitje