Mutilarea genitală a femeilor

Mutilarea genitală a femeilor este interzisă prin lege în Europa.

În Belgia, orice formă de mutilare genitală a femeilor este interzisă prin lege. Orice persoană care îndeplinește mutilarea genitală, ajută la punerea sa în practică sau o promovează (în calitate de complice) poate fi pedepsită cu închisoarea între 3 și 5 ani.Mutilarea genitală a femeilor este interzisă prin lege chiar și atunci când fata își dă consimțământul.Părinții care călătoresc cu fiica lor într-o altă țară pentru realizarea mutilării genitale pot fi pedepsiți în Belgia.

O femeie care merge la doctor

Pedeapsa poate fi mai severă dacă fata are mai puțin de 18 ani.Acest lucru este considerat abuz asupra copilului.

În funcție de gravitatea mutilării genitale a femeii, puteți depune plângere și după 5 sau 10 ani după ce ați împlinit 18 ani. Puteți depune plângere chiar dacă erați copil atunci când ați fost victima mutilării genitale.Acest lucru nu este afectat de numărul de ani care au trecut între data la care ați fost victima mutilării genitale și data la care ați împlinit 18 ani.

Aproape toate țările africane au deja o lege națională care interzice mutilarea genitală a femeilor.Cu toate acestea, legea nu este întotdeauna aplicată.

Puteți solicita azil în Belgia pentru mutilarea genitală a femeilor în cazul în care:

  • dumneavoastră sau fiica dumneavoastră vă aflați la risc de mutilare genitală a femeilor;
  • sunteți deja victima acesteia și vă este teamă de alte mutilări.

Dacă locuiți în Belgia fără statut de ședere legală, aveți dreptul de a solicita azil pentru aceste motive, chiar dacă ați solicitat anterior azil pentru alte motive.

Dacă ați fost supusă mutilării genitale sau aveți temeri că urmează să fiți supusă unei astfel de proceduri, puteți contacta o organizație specializată pentru ajutor.

Vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

In België is elke vorm van vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Een persoon die aanzet tot vrouwelijke genitale verminking of vrouwelijke genitale verminking uitvoert of mogelijk helpt maken (een medeplichtige), kan een gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar krijgen. Ook als het meisje toestemming geeft, is vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Ouders die met hun dochter naar een ander land reizen om vrouwelijke genitale verminking te laten uitvoeren, kunnen in België worden gestraft.

Een vrouw gaat naar een dokter

De straffen kunnen zwaarder zijn als het meisje jonger dan 18 is. Dit wordt beschouwd als kindermishandeling.

Afhankelijk van de ernst van de vrouwelijke genitale verminking, kunt u 5 tot 10 jaar nadat u 18 jaar werd, nog een klacht indienen. Ook als u nog een kind was toen u slachtoffer werd van vrouwelijke genitale verminking. Het aantal jaren voor uw 18de verjaardag tellen immers niet mee voor de verjaringstermijn.

Bijna alle Afrikaanse landen hebben een wet tegen vrouwelijke genitale verminking. Toch wordt de wet niet altijd toegepast.

U kunt in België asiel aanvragen voor vrouwelijke genitale verminking als:

  • u of uw dochter risico lopen op vrouwelijke genitale verminking;
  • u er al het slachtoffer van bent en verdere verminking vreest.

Als u zonder verblijfsvergunning in België woont, kunt u hiervoor ook asiel aanvragen, zelfs als u eerder al voor een andere reden asiel heeft aangevraagd.

Als u het slachtoffer bent geweest van vrouwelijke genitale verminking of vreest dat u er het slachtoffer van zult worden, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie voor hulp.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Intact
Asistență juridică în probleme legate de mutilarea genitală a femeilor
02 539 02 04
GAMS Brussel
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizația pentru abolirea mutilării genitale a femeilor) - Ajutor pentru femeile care sunt victime ale mutilării genitale sau care au întrebări privind această practică
02 219 43 40
GAMS Antwerpen
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizația pentru abolirea mutilării genitale a femeilor) - Ajutor pentru femeile care sunt victime ale mutilării genitale sau care au întrebări privind această practică
0495 93 93 18
GAMS Liège
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizația pentru abolirea mutilării genitale a femeilor) - Ajutor pentru femeile care sunt victime ale mutilării genitale sau care au întrebări privind această practică
0470 54 18 99
GAMS Namur
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizația pentru abolirea mutilării genitale a femeilor) - Ajutor pentru femeile care sunt victime ale mutilării genitale sau care au întrebări privind această practică
0493 49 29 50
Collectif Liégeois contre les MGF
Consultații medicale, sprijin psihologic, social și juridic pentru persoanele care se confruntă cu mutilarea genitală a femeilor
04 228 05 06, 0472 23 03 12
CeMAViE- UMC Sint-Pieter Brussel
Ajutor în cazurile de mutilare genitală a femeilor
02 506 70 91
UZ Gent - Vrouwenkliniek
Clinica pentru femei din cadrul Universitair Ziekenhuis Gent (Spitalul Universitar Gent) - Ajutor în cazurile de mutilare genitală a femeilor și tratamente de fertilitate
09 332 37 82, 09 332 37 83
Medic de familie
Puteți vorbi cu un medic de familie cu privire la aproape orice chestiune intimă. Dacă este necesar, medicul de familie vă poate face o recomandare către un medic de specialitate. Găsiți un medic de familie în cartierul dumneavoastră: