Victimă

Persoană care suferă un dezavantaj major care nu a fost provocat din vina sa.

Slachtoffer

Iemand die veel nadeel heeft van iets waaraan hij/zij geen schuld heeft.

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor