Sexualitate

Un aspect central al ființei umane. Este o modalitate de expresie normală și pozitivă. Sexualitatea implică nu numai sex, ci și alte aspecte, precum: plăcerea sexuală și intimitatea, anatomia și procrearea, tabuurile și valorile privind orientarea sexuală.

Seksualiteit

Een centraal aspect van het mens-zijn. Het is een normale en positieve manier om zich uit te drukken. Seksualiteit gaat niet alleen over seks, maar ook over andere zaken, zoals bijvoorbeeld: seksueel plezier en intimiteit, anatomie, kinderen krijgen, taboes en waarden rond seksuele oriëntatie.

 

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor