Un bărbat și o femeie care se respectă unul pe celălalt

Respect

Sentiment de apreciere pentru o persoană. Atunci când respectați altă persoană, considerați că sentimentele și opiniile sale sunt importante și sunteți atent(ă) la ele.

Respect

Gevoel van waardering voor een persoon. Wanneer u respect hebt voor iemand, vindt u zijn/haar gevoelens en meningen belangrijk. U houdt dan met deze gevoelens en meningen rekening.

Termen standard: Respect
Neutru : Eerbied

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor