Un lucrător sexual și un client care discută la intrarea într-un bordel

Prostituție

Oferirea de sex în schimbul banilor sau altor avantaje. Se pot prostitua femeile, bărbații și copiii. În majoritatea țărilor europene, prostituția nu este interzisă de lege în măsura în care ambele persoane au peste 18 ani.

Prostitutie

Seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen. Vrouwen, mannen en kinderen kunnen aan prostitutie doen. In de meeste Europese landen is prostitutie niet strafbaar als beide personen ouder zijn dan 18 jaar.

Termen standard: Prostitutie
Neutru : Sekswerk

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor