Onoare

A fi valoros pentru sine și pentru mediu. Unele persoane au propriile definiții pentru onoare. Pentru alte persoane, onoarea este definită de familie. De exemplu, o relație care nu este acceptată de familie poate afecta onoarea familiei.

Eer

Waardevol zijn voor uzelf en uw omgeving. Sommige mensen bepalen eer zelf. Voor anderen wordt de eer bepaald door hun familie. Bijvoorbeeld een relatie die de familie niet aanvaardt, kan de eer van de familie aantasten.

Termen standard: Eer
Neutru : Eerbaarheid, deugdzaamheid, eerzaamheid

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor