Drepturi sexuale

Drepturile oricărei ființe umane de a avea și trăi propria sexualitate. De exemplu: dreptul de a alege un partener, dreptul de a decide dacă dorește sau nu să întrețină raporturi sexuale, dreptul de a fi informat privind sexualitatea.

Seksuele rechten

Rechten die elke mens heeft bij de beleving van zijn of haar seksualiteit. Bijvoorbeeld: het recht om zelf een partner te kiezen, het recht om te beslissen wel of geen seks te hebben, het recht op informatie over seksualiteit.

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor