Un bărbat și o femeie în biroul unui notar pentru redactarea unei convenții de divorț.

Divorț

Încetarea juridică a unei căsătorii. După divorț, vă puteți căsători cu altă persoană.

Scheiding

Wettelijke stopzetting van een huwelijk. Na een scheiding kunt u met iemand anders trouwen.

Termen standard: Scheiding
Neutru : Echtscheiding

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor